Vláda chce zdigitalizovať stavebné konanie, zruší aj stavebné úrady

Nájomné byty bude kabinet hľadať aj pasportizáciou štátnych nehnuteľností 20. 4. 2020

Kabinet chce tiež zrušiť stavebné úrady a posilniť pozíciu špecializovaných okresných úradov pri analýze vplyvov a záujmov aktérov. Posilniť chce aj postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie pri kontrole stavebníctva a rozhodovaní v rozporovom konaní. Vláda chce rekodifikovať stavebné právo, čo má motivovať aktérov na konštruktívnu participáciu. Zaviazala sa schváliť nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia, a to do októbra tohto roka. Efektívnejší proces EIA Vládny kabinet chce rekodifikáciou stavebného práva zefektívniť prípravy a realizácie stavieb a investičných zámero...

Článok dodal server www.etrend.sk. Celý článok nájdete tu.

TOPlist TOPlist